Dne 26. 10. 2020 vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení za pozdní platbu DPH a prominutí zálohy na daň z příjmů a zálohy na silniční daň uzavřeným provozovnám.

Na rozdíl od jarních liberačních balíčků není prominutí plošné pro všechny subjekty ani automatické – nemusí se žádat, ale je potřeba oznámit správci daně splnění podmínek.

Koho se prominutí týká

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, kromě činností, které na základě výjimky zůstaly otevřené.

Co lze prominout

 • Úrok z prodlení za pozdní platbu DPH za září, říjen a listopad 2020 (měsíční plátci) a za 3. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátci). Za podmínky, že úhrada proběhne nejpozději 31. 12. 2020.
 • Pozor, přiznání a hlášení (kontrolní a souhrnné hlášení) musí být podány včas. Prominutí se týká pouze úroků za pozdní platbu.
 • I když jsou prominuty úroky, plátce DPH zůstává v prodlení s platbou. Nemůže tedy např. dostat potvrzení o bezdlužnosti.
 • Zálohy na daň silniční za celý rok 2020, tj. splatné 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. 2020. Promíjí se pouze zálohy. Silniční daň za celý rok 2020 bude nutné následně uhradit v rámci běžného přiznání do 31. 1. 2021.
 • Upozorňuji, že daňoví poplatníci, kteří nesplňují podmínky pro odpuštění záloh na silniční daň, museli zálohy na silniční daň splatné 15. 4., 15. 7. a 15. 10. uhradit nejpozději 15. 10. Při neuhrazení jim vzniká úrok z prodlení.
 • Zálohy na daň z příjmů (fyzických i právnických osob) splatné v období od 15. 10. do 15. 12. 2020. Jedná se taktéž pouze o prominutí záloh. Daň jako taková musí být uhrazena v řádném termínu.
 • Odpouští se DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Odpuštění DPH funguje podobně jako na jaře. Jedná se o bezúplatné dodání zboží (dar) v souvislosti s COVID-19, např. obličejové masky, roušky apod. Nárok na DPH je u tohoto zboží zachován, lze tedy uplatnit nárok na odpočet DPH z látky koupené k výrobě bezúplatně poskytovaných roušek. Toto ustanovení se týká plošně všech plátců DPH.

Jak postupovat

Odložení plateb daní pro uzavřené provozovny

1 komentář u „Odložení plateb daní pro uzavřené provozovny

 • 15. 6. 2020 (19:13)
  Trvalý odkaz

  Zdravím, tohle je komentář.
  Chcete-li začít se schvalováním, úpravami a mazáním komentářů, pak si prohlédněte sekci Komentáře na nástěnce.
  Profilové obrázky komentujících vám přináší služba Gravatar.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *