Dne 31.3.2021 schválil Senát novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na  základě které je pro všechny OSVČ posunut termín pro podání přehledů na zdravotní pojištění za rok 2020 do 2. srpna 2021. Novela zákona čeká už jen na podpis prezidenta republiky.

V případě přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení mohou učinit podnikatelé podání a úhradu nedoplatku nejpozději do 30. června 2021. V tomto případě však nejde o prodloužení či posunutí lhůty, ale podobně jako u přiznání k dani z příjmů Česká správa sociálního zabezpečení pouze promíjí sankce za pozdní podání. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl přehled podán a případný nedoplatek uhrazen do 30. června 2021. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné okresní správy. Pokud daňové přiznání podává daňový poradce, tj. ve lhůtě do 1. července 2021, platí standardní lhůta pro podání přehledu do 2. srpna 2021.

Posunutí termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *